Bygg og anlegg
I Norge forventes det store investeringer i infrastruktur i årene fremover: Vei- og jernbaneutbygging, skoler, sykehjem og flere boliger.
Fordi det er vanskelig å få tak i norske fagarbeidere til bygg og anleggsbransjen - har innleie fra andre land i Europa vært jevnt økende.

Norske myndigheter har stor fokus på sosial dumping og arbeidskriminalitet som et økende problem i bransjen.

Dukons kunder trenger ikke bekymre seg for dette. Dukon tar samfunnsansvar og har stor fokus på god forretningsmoral og etikk, helse, miljø og sikkerhet, ordnede lønns og avtaleforhold gjennom tariffavtaler.

Dette bidrar til god trivsel, tillit, trygghet og god arbeidsinnsats - som igjen gjør Dukon et godt omdømme hos ansatte, i markedet og samfunnet.

Utleie av fagarbeidere til bygg og anleggsbransjen i Norge er et nytt viktig strategisk satsningsområde for Dukon, og hovedsaklig innenfor følgende fagkategorier:

Fjell og bergverksarbeidere

Anleggsmaskinførere

Betongfagarbeidere

Vei og anleggsarbeidere

Asfalttører

Banemontører

Tømrere

Vi er selvfølgelig registrert i Achilles StartBANK og alt hva det måtte innebære.