Hms og kvalitet

Dukon har utviklet egen Kvalitetshåndbok basert på NS-EN ISO 9001 - 2008 standard og egen HMS håndbok i henhold til Internkontrollforskiften

Dukon har utarbeidet egen personalhåndbok for ansatte.

Vår ansattes sikkerthet og trivsel er vår hovedprioritet.

Vi besøker jevnlig våre ansatte på arbeidsstedet.

Dukon har avtale med Mintra Trainingportal for databasert opplæring og kurs av ansatte.

Dukon er godkjent leverandør i Ahcilles JQS, som er et leverandørregister for kvalifisering av leverandører av varer og tjenester i henholdvis Olje- og gasssektoren.

Vårt motto er: Work hard and be nice to people!

Dukon ansatte skal levere tjenester av høy kvalitet.

Dukon er en revidert arbeidsgiver, medlem av NHO services og gir trygghet til våre ansatte.

Dukon ansatte skal levere det kunden vil ha til rett tid og ta initiativ til å foreslå tiltak som kan gi enda mer fornøyde kunder.

Dukon ansatte skal være ærlige og utvise god fremferd mot hverandre og i kunderelasjoner.

Slik gjør vi oss fortjente til tillit, anerkjennelse og et godt omdømme.

                              Ansatte er Dukons viktigste ressurs og ansikt utad.

RA_logo_RGB.JPG