Kundefordeler
Dukon kan konkurrere på pris, administrativ oppfølging, effektivitet og arbeidsmoral og leier ut fagarbeidere basert på avtalt pris pr. utført arbeidstime.
Dukon leier ut en fagarbeider eller et helt arbeidslag med arbeidsleder, kontaktperson og verneombud etter nærmere avtale.
En utleid fagarbeider fra Dukon er alltid ansatt i Dukon. Vi tar det fulle arbeidsgiveransvar- men kunden har styrings- og instruksjonsretten over den innleide.
Dukon har ordnede lønns- og arbeidsvilkår, reisebestemmelser, yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring, obligatorisk tjenestepensjon, AFP ordning for de ansatte og har tilknyttet oss bedriftshelsetjeneste.
Våre ansatte er medlem av fagforening og Dukon har tariffavtale med Fellesforbundet/Norsk Industri.
Dukon kjenner lovverket og har godt samarbeid med tillitsvalgte, fagforening og offentlige myndigheter.
Dukon sørger for at kunden fritas for solidaransvar for skatter og avgifter.
Dukon ordner reiser og innkvarteringer etter nærmere avtale.
Våre ansatte arbeider etter de arbeidstidsordninger kunden ønsker.
Dukon holder container lastet med vårt eget arbeidstøy, verneutstyr og håndverktøy etter nærmere avtale.
Dukon har god administrativ oppfølging for å sikre at utleieforholdet fungerer godt. Hvis ikke en utleid medarbeider lyder krav som er avtalt, erstattes han umiddelbart med en ny medarbeider.
Kunden bestemmer varigheten på utleieoppdraget til avtalte varslingsfrister for demobilisering.
Dukon har som mål og være best på det vi driver med. Vi setter kompetanse, kvalitet og fornøyde kunder fremfor bredde og vekst og tror det verdsettes av kunden.