NHO Service

Et bemanningsselskap som er medlem av NHO Service, avdeling for bemanningsbransjen fremstår som en profesjonell, attraktiv og ryddig samarbeidspartner og arbeidsgiver. Foruten ordningen "Revidert Arbeidsgiver" som er pålagt alle medlemmer,  har NHO Service utarbeidet etiske retningslinjer, avtaleverk, normer og prosedyrer som gjelder for medlemmene.


For våre kunder og ansatte betyr dette ennå større trygghet i form av en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver.

nhoservice2_rgb.jpg

Virksomheten er godkjent som Revidert Arbeidsgiver versjon 2.1. Dette innebærer at vi er ferdig revidert på at vi oppfyller kravene til rutiner og praksis som stilles i hoveddokumentet for ordningen.

Bemanningsbedriften er revidert etter RA-kontrollpunktene på følgende områder:


• Ansettelseskontrakter

• Vurdering av risikoforhold hos innleier

• Avklart HMS-ansvar

• Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling

• Handtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag • Sykepenger

• Oppfølging av langtidssykemeldte

• Stillingsvern


I tråd med ordningens formål har virksomheten forpliktet seg til å ha et spesielt fokus på arbeidsmiljøet for utleid personell.


Beviset er gyldig for perioden 20.09.19 til 20.09.21

RA_logo_RGB.JPG