Prosessindustri

Prosessindustrien arbeider etter strenge krav og prinsipper for bærekraftig utvikling og må rapportere om årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi og mengde avfall og farlig avfall. Prosessindustrien foretar store investeringer i nytt drifts- og produksjonsutstyr som f.eks. ovner, tanker, rørsystemer m.v. I tillegg må de gjennomføre periodiske vedlikeholdsprogrammer, oppgraderinger og modifikasjoner og årlige revisjonsstanser.

Dukon leier ut kvalifiserte og erfarne fagarbeidere til prosessindustrien:

Platearbeidere

Sveisere

Industrimekanikere

Industrirøleggere

Arbeidsledelse

Mange av våre ansatte er tverrfaglige fagarbeidere og det gir kostnadsbesparelser og fleksibilitet for våre kunder. Siden Dukon har Tariffavtale med Fellesforbundet/Norsk Industri - kan våre ansatte arbeide under ulike arbeidstidsordninger som ofte er nødvendig ved revisjonsstanser i prosessindustrien.

​​