Tjenester

I dag krever næringslivet fleksible bemanningsløsninger og mobile personellressurser med høy kvalitet til lave kostnader - og som arbeider i henhold til norske lover og forskrifter.

 • DUKON leier ut fagarbeidere med erfaring fra prefabrikasjon, montasje, service og vedlikehold innen stål, mekanisk, rør, betong, jernbinder, anleggsarbeid og annet som hører under disse kategoriene.

 • Vi kan leie ut èn mann eller et helt arbeidslag med arbeidsleder fullt utrustet med håndverktøy og personlig verneutstyr.

 • Våre ansatte har kompetanse, kapasitet og motivasjon til å arbeide hvor som helst og når som helst.

 • Mange av våre ansatte fagarbeidere er tverrfaglige, som gir stor fleksibilitet for kunden.

 • Noen har kurs, bevis og sertifikater for: Traverskran, truck, personløfter, fallsikring, rigging, varmt arbeid o.s.v.

 • Sveisere sertifisert på: Rørtråd, TIG og elektrodesveis (svart stål, rustfri stål, titan, incornell, duplex, superduplex, kobbernikkel og aluminium).

 • Kurs forbundet med Bygg og anlegg - er også tilgjengelig (kurses hos mintra trainingportal.no).

 • De fleste ansatte snakker norsk og/eller engelsk.

 • Vår personellkapasitet er ca 180 fagarbeidere.

 • DUKON har det fulle arbeidsgiveransvar - samtidig som kunden har styrings- og instruksjonsretten for den innleide.

 • Vi ordner alle reiser og innkvarteringer etter nærmere avtale.

 • Vi arbeider etter de arbeidstidsordninger som kunden ønsker.

 • Vi har ordnede lønns- og reisebetingelser for våre ansatte, forsikrings- og pensjonsavtaler, kvalitetsstyring og HMS-system.

 • Vi søker kunden fritatt for økonomisk solidaransvar for skatter og avgifter.

 • DUKON har tariffavtale med Fellesforbundet og har meget godt samarbeid med tillitsvalgte, fagforeninger og offentlige myndigheter.